E Projektosqo prezentisaripen

Astarindoj anθar i dàta 1 źùlaj 2014, O Departamènto vaś e Edukaciaqe 3anglimata, kaθar i Universitèta Babes-Bolyai, khethanes e Departamentoça vaś e Edukaciaqe 3anglimata, kaθar i Universitèta anθar o Òslo astardǎs e rodipnasqo projèkto e titloça “I butnglal edukàcia ka-e rromane siklǒvne anθar i Rumunìa:  anglephenimata, nivèlurǎ thaj strategìe vaś o laćharipen e alfabetizaciaqe gradosqo”, projèkto lovǎrdo anθar o progràmo „Rodipen an­θ-e Śerutne Umala” anθar o Finaciàro Mekanìsmo SEE 2009-2014 thaj kaθr e themesqo buӡèto, o kontràkto gin 15 SEE/30.06.2014. 

O projèkto sas astardo e Departamentosθar vaś e Edukaciaqe 3anglimata, kaθar i Universitèta Babes-Bolyai thaj opraldikhel 2 vaxta i evolùcia e alfabetizaciaqe nivelosqi e rromane siklǒvnenqi (save vakǎren duj vaj jekh ćhib) sar vi e raklenqi (vakǎrne jekhe ćhibǎqe) save si anθar sakodoja komunitèta, e resǎça te arakhel pes fàktorurǎ save vastden te avel jekh sukcèso anθ-e rromane siklǒvne alfabeizàcia.  (...mai mult)